02 de març 2008

Gel marí a Extrem OrientDues imatges que mostren com el gel marí cobreix les costes de l'Extrem Orient.

En primer lloc, veiem la península de Kamchatka a la costa pacífica de Siberia que está completament coberta de neu. La imatge és del 19 de Febrer i hom pot veure com només la costa sud i oriental están lliures de gel.

La imatge no tindría res de particular si no fos perque el sud d'aquesta península está a la mateixa latitut que el Canal de la Mànega (entre França i Anglaterra) que en la historia recent no ha enregistrat gel marí. Causes d'aquesta diferencia? A l'hemisferi nord els vents dominants venen de l'oest, per tant tenir un continent fred a l'oest (Siberia) en lloc d'un oceà escalfat per la corrent del Golf (Atlàntic) és determinant per un clima tant diferent.

La segona imatge correspon a la badía de Bo Hai a la costa nord xinesa i podem veure clarament a l'esquerra de la imatge com hi ha gel enganxat a la costa de la península de Liaodong. No és estrany que hi hagi gel a aquesta badía però cal recordar que estem a una latitut similar a València o Palma. El color marronós de l'aigua és conseqüència dels fangs que arrosseguen els grans rius xinesos, especialment el Huang He a la dreta de la imatge.Imatges grans
Península de Kamchatka (4,5 Mb)
Badía de Bo Hai (1,7 Mb)