06 de maig 2008

Les conseqüencies del cicló Nargis


A l'anterior missatge ja advertía del perill que comportava aquest cicló tropical, comparant-lo amb el famós huracá Katrina. Era evident que aquest cicló Nargis era potencialment més perillós que el que va afectar les costes de Louisiana degut a la molt deficient qualitat de vida de Myanmar i la nula planificació del territori ni de preparació davant un fenòmen d'aquesta categoría.

Fa una estona he escoltat que el govern del pais reconeix 22.000 morts i prop de 40.000 desapareguts. Una veritable tragèdia. Si pensem que aquest territori és un dels majors productors d'arrós de Myanmar i del Sudest asiàtic, els quals han quedat arrassats, podem imaginar l'abast del drama humá. Però no voldría entrar en temes sociològics i si, en canvi, centrar-me en els aspectes geogràfics i meteorològics.

A dalt, mitjançant unes imatges del satèl·lit Terra amb el sensor MODIS, teniu una comparació del delta del Irrawaddy abans del cicló i ahir, després del pas del Nargis. Les inundacions son clarament perceptibles i amb fotografíes més properes veiem fins a quin punt ha fet mal.

Aquí podeu veure un article de la NASA respecte a aquest cicló.

Unes imatges: